Collectieve Intelligentie

Collectieve Intelligentie | Zijn we samen daadwerkelijk slimmer dan alleen?!

Technologische ontwikkelingen, the Internet of Things (IOT), het vergaren van (big) data en het steeds sneller ontwikkelen van organisaties maken dat de mens steeds flexibeler moet zijn en sneller moet kunnen anticiperen op en aanpassen aan zijn omgeving. Door individuele kennis collectief te delen denkt men hierin een oplossing voor de toekomst te hebben gevonden. Termen en processen als Design Thinking zijn bij vooruitstrevende organisaties niet meer weg te denken en traditionele verzuiling is ingeruild voor afdelingen die door voortdurende reorganisaties elk jaar van naam en structuur veranderen.

Het boek ‘Collectieve Intelligentie’ van dr. Wendy Jansen en drs. Fons Schoemaker was aanleiding voor het congres Collectieve Intelligentie dat ik op 9 mei heb bezocht. Een groot aantal sprekers afgewisseld met interactieve sessies zorgden daarbij voor een goeie mix aan inspiratie op dit gebied.

Is een collectief niet zo sterk als zijn zwakste schakel?

Prof. Barbara Baarsma mocht het spits afbijten en zette terecht maar pittig haar kanttekeningen bij de inhoud van het boek. Want is een collectief niet zo sterk als zijn zwakste schakel? Won Garri Kasparov niet in eerste instantie tegen IBM schaakcomputer Deep Blue die werd bijgestaan door ‘de rest van de wereld’? Hoezo Collectieve Intelligentie beter? Komt er door het Collectief niet een democratische middenmoot-beslissing uit? Les 1; sluit de ontwikkeling van de Individuele Intelligentie dus zeker niet uit.

Wat me door de dag heen opviel, was dat het sociale aspect een belangrijke rol binnen de veranderende modellen speelt; of je het nu over Cliënten of Klanten hebt of in Persona’s denkt. Ook de mensen die het bínnen de organisatie met elkaar moeten gaan doen spelen een centrale rol. En daarom is er een belangrijke verandering waarneembaar die vooral Prof. Rik Maes heel helder uiteenzette; de klant staat niet meer centraal, maar de Mens. Als je vanuit die gedachte werkt binnen een organisatie, dan heb je kans dat je vanuit een Mentale transformatie uiteindelijk kunt komen tot een ‘Digitale Transformatie’. En deze is volgens hem onvermijdelijk door de immense impact van ICT op de maatschappij. Les 2; door de versnelling van de technologische ontwikkelingen binnen de maatschappij staat de mens centraler dan ooit.

Zorg werd geuit op het vlak van de beperking van intelligentie van sommige mensen binnen het Collectief; hoe krijg je deze mensen mee? Of van mensen die niet mee wíllen veranderen? De zgn. ‘Hindermacht’ noemde Barbara Baarsma deze groep. Uitsluiten kan niet want een belangrijk kenmerk van Collectieve Intelligentie is Inclusiviteit. Dit blijkt een belangrijk aandachtspunt.

Andere menselijke factoren en kenmerken die naar voren kwamen zijn durven delen, je open stellen voor input uit onverwachte hoek, feedback geven en de geijkte patronen en modellen binnen de organisatie doorbreken. Want; Les 3; je pakt het onverwachte eerder op dan wat je verwacht (of gewend bent). Deze impulsen prikkelen je neurosysteem meer en daar reageer je op.

De praktische voorbeelden

Naast de wetenschappelijke zijde was er ook ruim aandacht voor praktische voorbeelden met sprekers als René Jansen van Winkwaves die zegt dat je juist een vindbaar maar gestructureerd spoor van je timeline (op social media) moet maken als onderdeel van de verschillende Tribes waarvan je lid bent ten behoeve van hun Collectieve Intelligentie en Jos Maassen van de MOOCfactory die gratis online learning courses ontwikkeld waarmee data worden verzameld terwijl Collectieve Intelligentie wordt geboden. (MOOC staat voor Massiv Open Online Course).

Tijdens de zgn. ‘Honeypott-sessies’ werden de deelnemers uitgenodigd vragen aan elkaar te stellen over Collectieve Intelligentie en ik vroeg me daarbij af of de aanwezigheid van Bruggenbouwers het collectief gunstig zal beïnvloeden. Enerzijds door de opmerking over de zwakste schakel, anderzijds ook door een opmerking uit de zaal over bandbreedtes en verschillende ‘talen’ van bijvoorbeeld CFO’s versus Neuro-biologen. Moet er iemand optreden om deze marges bij elkaar te brengen? Mijn conclusie na deze dag is ‘Ja’. Veel mensen binnen Gemeentes en binnen de Zorg zien zichzelf in deze rol als het gaat over communicatie tussen bewoners en Gemeente of tussen Patiënt en Zorginstelling. Maar ook gesprekken met mensen die meerdere reorganisatierondes binnen hun organisatie hadden meegemaakt gaven aan het ontbreken van een bruggenbouwer tijdens deze processen als een gemis te hebben ervaren.

Al met al een zeer leerzame en boeiende dag waarbij ik geleerd heb dat Collectieve Intelligentie geen eenduidig antwoord voor de toekomst is, maar waarbij ik wél die bouwstenen aangereikt heb gekregen die aan een betere Collectieve Intelligentie bijdragen terwijl het belangrijk is de valkuilen en beperkingen niet uit het oog te verliezen.

De gehele line-up aan sprekers is hier terug te vinden.

———

Gaby Fecken doet in opdracht trendonderzoek voor bedrijven en organisaties. Tevens geeft zij inspirerende trendlezingen en workshops. Voor meer informatie neemt u contact op via gaby@hemelsby.com.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.